Tiga är inte guld i äldreomsorgen

Missförhållandena på äldreboendet Björntorp visar på hur skadlig och farlig en tystnadskultur kan bli.

Björntorps äldreboende har inte fungerat som det ska göra.

Björntorps äldreboende har inte fungerat som det ska göra.

Foto:

Äldreomsorg2022-07-09 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Att tala är silver, att tiga är guld. Ett talessätt som kan bli helt förödande när det blir kultur på en arbetsplats eller i ett samhälle. Demokrati bygger på medborgare som vågar tala fritt. 

Öppenheten bygger effektivitet och är en sammanhållande faktor i samhället. Motsatsen förskräcker. Ett samhälle eller en organisation där ingen vågar peka på missförhållanden kommer snart att utsätta sig för olika former av korruption och dysfunktionalitet. Effektiviteten sjunker. Riskerna för bestående skador på människor såväl som verksamheter ökar.

Det är dubbla känslor kring att läsa om de boende på en avdelning på Björntorps äldreboende i Oxelösund. Sorg, ilska och bedrövelse över att de äldre utsatts för bristande omvårdnad och vård. Lättnad att problemen kommit upp till ytan och hanteras. 

Tystnadskultur i personalgruppen, tillsammans med hög omsättning på chefer. Resultatet berättades det om i torsdagstidningen: ” De boende på avdelningen har inte fått duscha i den utsträckning de ska, vilket orsakat hudinfektioner och smärta. Ostädade rum har lett till en ökad risk för spridning av smittoämnen och för obehaglig lukt.”

Därtill brister i den medicinska vården, och det värsta av allt - problemen påtalades redan för två år sedan. Enligt den nyligen presenterade lex Sarah-utredningen har en tystnadskultur etablerats med informella ledare som styrt arbetet efter eget tycke utan att se till boendes behov eller etablerade rutiner. En arbetsmiljöutredning pekar också på konflikter i personalgruppen. 

Händelsen i Oxelösund är en påminnelse att vårt samhälle bygger på öppenheten och vikten av människor som larmar när något är tokigt. Det är bara att hålla tummarna Kristina Tercero, chef för äldreomsorgen i Oxelösunds kommun, har rätt när hon säger att Björntorps äldreboende nu är på rätt väg.