Eldens inferno är ett djävulskt verktyg

Elden är ett verktyg för terror. Krisberedskapen i Nyköping behöver både hårda och mjuka resurser lätt tillgängliga.
Elden är ett verktyg för terror. Krisberedskapen i Nyköping behöver både hårda och mjuka resurser lätt tillgängliga.

Elden är ett terrorverktyg. Nu drabbar det i vår stad.

Ledare 4 oktober 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Helgens tre anlagda bränder i flera bostadshus skakar om. Den som har följt SN:s bevakning har läst och hört hur Nyköpings kommun, polis och hyresvärdar har arbetat. Förutom det rent brottsutredande behövs starka krafter som kan mildra den rädsla och den oro som uppstår i krisläget och därefter. 

Krisberedskapsfunktioner hade kunnat sättas in snabbare. Kommunen har redan konstaterat att detta stöd borde ha satts in redan under brandnatten. Ovanan vid den här typen av attentat har bidragit till missbedömningar av läget. Panik och skräck är som värst mitt under ett våldsamt skeende, när adrenalinet pumpar, faran och ovissheten dominerar. 

Därför behöver de stödjande insatser som går att få till vara på plats så snart som möjligt. Oavsett när på dygnet vi talar om. Oavsett om det handlar om bostadsområden med många flerfamiljshus, ett mindre villaområde eller en enskild fastighet. Där det snabbt kommer stöd på plats sker en gedigen trygghetsinsats.

Krisberedskapen behöver både hårda och mjuka resurser lätt tillgängliga. 

 

Mordbränder skakar om, lika mycket som skjutningar och sprängningar – minst. Själva elden är bara en del av det helvete som uppstår. En omfattande rökutveckling gör också sitt till för att livsfaran blir uppenbar. Trappuppgångar blir farliga eller omöjliga att passera. Folk ställer sig på balkonger för att ha en väg ut, om räddningstjänsten behöver evakuera. Den eller de som medvetet anlägger en brand i exempelvis ett flerfamiljshus gör alla boende i närheten till potentiella offer. Det är ett hänsynslöst, allmänfarligt brott.  

Eldens inferno är en skräck, ett djävulskt verktyg, som vi människor sannolikt har fruktat under hela vår historia. Följderna kan bli katastrofala. Just att få till den skräcken, rädslan och oron kan mycket väl vara ett uttalat syfte för den som begår brottet: att framstå som en riktigt farlig kraft.

Utöver det rent polisiära arbetet i detta finns alla skäl att hålla kontinuerligt fler aktiva, lokala säkerhetssamtal på kort och lång sikt. Det gäller få fram åtgärder där kommunen, fastighetsägare, säkerhetsexpertis och polis tillsammans bidrar till tryggare nätter. 

 

I en tätort som Nyköping är det människor i rörelse alla tider på dygnet. Detta gäller särskilt i våra mer tättbefolkade stadsdelar med många flerfamiljshus. Polisen har ett antal adresser under uppsikt som en följd av den våldsvåg som drabbat Nyköping. Hotbilden som råder ser inte ut att försvinna i första taget. De Nyköpingsbor som bor och verkar i närheten av dessa adresser behöver möta en särskild omsorg, synligt eller osynligt. Det ska vara mycket svårt för obehöriga att tränga sig på.

Hemligheten bakom att få något gjort är att agera, som den italienske medeltidsförfattaren Dante Alighieri har formulerat det.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa