Ett minskat beroende är inte smärtfritt

Att minska beroendet av hyrpersonal kräver ett målmedvetet arbete och ett utrymme för vettiga vardagslösningar.
Att minska beroendet av hyrpersonal kräver ett målmedvetet arbete och ett utrymme för vettiga vardagslösningar.

Hyrpersonalen inom vården kommer inte att försvinna.

Ledare 5 januari 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Från den 1 februari ska Region Sörmland inte längre ta in allmänsjuksköterskor som hyrpersonal. Om den sörmländska vården ska öka andelen fast personal i verksamheterna och minska beroendet av inhyrd, då måste det till ett långsiktigt och målmedvetet arbete, en plan för hur detta ska säkras. Det handlar om bra, fasta arbetsplatser och god arbetsmiljö. Vi vet också att rimliga förutsättningar för balansera jobb och fritid är viktigt för många. Obekväma scheman sliter. 

Den nytillträdda koalitionen som styr regionen skrev i sin programförklaring i höstas att ”medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi måste behålla, rekrytera och låta dessa utvecklas. Vi vill minska personalomsättningen och sjukfrånvaron” (SN 7/11). Det här har Moderaterna, Vård för pengarna, Kristdemokraterna och Centerpartiet att leva upp till. Ett minskat beroende av hyrpersonal fanns även på agendan när Socialdemokraterna styrde ihop med VfP och C. Arbetet har brett stöd.

Den situation som nu uppmärksammas med bemanningsbehov inom exempelvis psykiatrin och en uttalad risk för färre vårdplatser, måste pareras och hanteras. Kom också ihåg att regionledningen har en uttalad ambition att förstärka framför allt barn- och ungdomspsykiatrin i Sörmland. Att fler ska få den vård de behöver

I vardagen måste praktiska lösningar och förändringsambitioner samsas. Målet att minska behovet av inhyrd personal i offentligt driven sörmländsk vård är alltså inte samma sak som att helt sluta med detta. Nyttan med att kunna få in kompetent folk på relativt kort varsel är given. Däremot kan inte verksamheter präglas av ständigt nya ansikten och tillfälliga inhopp. En arbetsgivare som vill framstå som mer attraktiv, trygg och tillförlitlig än tidigare, har inte råd med det.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa