Gärna en Skavstastad men på hållbara grunder

Får vi se en Skavstastad framöver? Kanske, men det kräver ett stort mått av omsorg för hur den växer fram.

Ledare 28 april 2022 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är en tämligen storslagen plan som Skavstas nya ägare målar upp för framtiden. Investeringar på mellan fem till tio miljarder är vad man kan kalla en grovhuggen siffra, men om det blir verklighet så är det förstås välkommet på många sätt i den lokala ekonomin. Investeringar i den omfattningen fanns med i budskapet redan när den nya ägaren Arlandastad Group tog över Skavsta från franska Vinci. I köpet ingick ju 4,84 miljoner kvadratmeter mark. 

 

Det är i detta som de stora visionerna tar avstamp. Det är inte småpotatis. Enligt kommunens visioner kommer Skavsta vara en framtida arbetsplats för upp till 10 000 personer: ”Målbilden för Skavsta verksamhetsområde är att utforma en värdeskapande stadsutveckling utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Här finns arbetsplatser och attraktiva besöksmål med möjligheter att mötas, utvecklas och uppleva. Innovation och hållbarhet är självklara element och synliga kvaliteter i utvecklingsområdet.”

Inte illa. 

Det här kan bli ännu ett stort steg i omvandlingen av det Nyköping som var. Vi har sett hur Arnö snart växer ihop med kommungränsen till Oxelösund. Utmed kusten österut från staden räknat, förbi Sjösa och vidare mot Vålarö kommer ett antal nya hemma-miljöer att kunna formas för framtidens invånare. 

Framväxten i nordväst av Skavstastaden, om uttrycket tillåts, skulle bli något helt eget vid sidan av Oppeby, en stadsdel som i sin tur kom till en gång i tiden med pampiga ambitioner. Kolla bara på gatunamnen. 

 

Det är så klart så att alla långsiktiga planer kommer med stora brasklappar för vad som sker under tiden. Goda tider, dåliga tider. Högkonjunkturer och kriser. En tillväxt som det som målas upp för Skavstaområdet måste dessutom ske på ett hållbart sätt, med omsorg för andra samhällsviktiga värden. Det går alltså inte att växa hur som helst eller var som helst. Nu framstår detta inte som ett stort bekymmer inom det planprogram för området som kommer att beslutas om under 2022. Det målar upp en attraktiv bild av vad som kan komma att växa fram runt flygplatsen.

Men fortsatt expansion därefter kommer bli mer knivig att hantera. Att det investeras miljarder i ett växande Skavsta är välkommet, men inte där det kan plöjas och odlas. I markerna runt Skavsta – vilket den lokala LRF-gruppen redan har påpekat redan i sitt remissvar om Ostlänken och den planerade bibanan – finns gott om samhällsviktig jordbruksmark. Det tuggas upp en hel del av detta redan med bibanan. Vi har inte råd att offra så mycket mer.

 

Det finns en stor medvetenhet i dag om värdet av odlingsmark. Men ofta när dessa värden ställs mot tätortsexpansion blir det så att de folkvalda lätt väljer undantagen. Argument om att det rör sig om så lite och att exploateringsbehovet är så stort, smyger sig in. Just där, just då. Det gäller att hållla emot. 

De långsiktiga visionerna för Skavstaområdet är onekligen spännande. Men inte utan en stor noggrannhet i varje steg som väntar – och med mod att sätta skarpa gränser.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa