Håll ögonen på det som räknas i regionkrisen

Det är bra att våra folkvalda fryser sina arvoden i regionen, men det löser ingen kris.

Mer av vården ska finnas på färre platser. Folk får åka längre för att få den. Men en enögd centralisering ger inte det bästa möjliga vårdutbudet för morgondagen.

Mer av vården ska finnas på färre platser. Folk får åka längre för att få den. Men en enögd centralisering ger inte det bästa möjliga vårdutbudet för morgondagen.

Foto: Jens Alvin

Ledare2023-10-26 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är hårda tider inom den skattefinansierade vården. Region Sörmland har levt över sina tillgångar under längre tid. Att regionens politiker fryser sina arvoden är främst en symbolisk handling, om än väldebatterad på veckans regionfullmäktige i Nyköping. 

Det svåra läget beror inte på våra folkvaldas arvoden. Men det bör sägas att Vård för pengarnas högst frivilliga återbetalning av en miljon kronor till regionkassan är i linje med vad partiet faktiskt har som idé – och i tio års tid har försökt leva upp till. 

VfP liksom Centerpartiet har ingått i det föregående styret och är med i det nuvarande. Det kommer med ett särskilt ansvar sett till det uppkomna läget. Och Socialdemokraterna har väl, om än mer motvilligt, accepterat att mer borde ha gjorts för ekonomin under 2022 när partiet styrde ihop med C och Vfp. 

Det är många kockar i regionens soppa – och man får nu laga mun efter matsäck.

De åtgärder som presenterades i form av regionledningens budgetförslag tidigare i veckan är en början. Planen är ett kraftigt underskott för 2024 – nästan 900 miljoner - och det lär följas av åtstramningarnas 2025. Hänvisningen till kommunallagens ”synnerliga skäl” för att gå med stor förlust nästa år är vansklig och bräcklig, men det går kanske att komma undan med.  

Något som direkt kommer att märkas är avgiftshöjningarna. Höjda avgifter i vården gör skillnad, det ger många bäckar små. Ju mer som kommer in vid den faktiska användningen av vården, desto mindre behöver tas i form av färre anställda. Precis som med skattehöjningar slår avgiftshöjningar hårdast mot de sörmlänningar som har de smalaste marginalerna, men då bara när man behöver vård. Högkostnadsskyddet – en beloppsgräns som också höjs – begränsar den belastningen för den enskilda. Många gånger är det äldre sörmlänningar med ett ofta återkommande vårdbehov. 

Regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist (M) talar om att det nu väntar ”färre utbudspunkter”. Mer av vården ska alltså finnas på färre platser. Folk får åka längre för att få vissa former av vård. Men en enögd centralisering ger inte det bästa möjliga vårdutbudet för morgondagen. Det är minst lika påkallat att samtidigt driva på för mer av rörlig och uppsökande vård. Detta är patientnära och det kan spara några besök på akuten såväl som avlasta vardagsköer till vårdcentralen.

Region Sörmland är en gigantisk organisation. För den personal som möter patienter, kunder och studenter kan avståndet till beslutsfattare och central ledning kännas som mycket stort. I hårda tider är det då särskilt viktigt att toppen på verksamhetspyramiden visar att det inte är ett elfenbenstorn. Ledningen har att ta till sig fackens konstruktiva inspel och uppmuntra personalförslag på en mer effektiv verksamhet, i stort och smått. 

För den här krishanteringen är bara i början av vad som behöver göras.