Kundens kostnader väger tungt i hjälpen med matinköp

Kostnaderna för kunden måste ingå i utvärderingen av matköpstjänsten som Nyköpings kommun har upphandlat.

Om matkostnaderna för den som får hemtjänsthjälp att handla via nätet ökar betydligt mer än i jämförbar handel, kommer inte reformen att fungera. Trots att det finns vettiga syften med förä'ndringarna.

Om matkostnaderna för den som får hemtjänsthjälp att handla via nätet ökar betydligt mer än i jämförbar handel, kommer inte reformen att fungera. Trots att det finns vettiga syften med förä'ndringarna.

Foto: Foto: Jessica Gow/TT

Ledare2021-06-09 05:23
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Som vi kunnat läsa i SN har det varit några barnsjukdomar i början när de hemtjänstmottagare som tidigare har fått hjälp av hemtjänsten att gå och handla nu i stället ska köpa sin mat via nätet. Det är inte annat att vänta, men enkla fel går att rätta till. 

Varför görs detta? Jo, hemtjänstens personal ska få utrymme att leverera annan form av behovsprövad hjälp på den tid som de tidigare har gått och handlat. Att slippa forsla tunga matkassar ses också som ett sätt att göra hemtjänstjobbet mer attraktivt; ett försök att locka fler till ett yrkesområde med en stadig efterfrågan på arbetskraft. 

Till detta ska läggas den utveckling som väntar inom undersköterskeyrket framöver. Det blir mer utbildning, fler karriärvägar och mer av specifika kompetenser. Förändring är inte lätt, men ibland nödvändigt. Yrkeskompetenserna inom välfärdssektorn ska användas på bästa möjliga och mest kostnadseffektiva sätt. Uppmärksamheten på digitala matinköp – inte bara i Nyköping utan på flera håll i landet – är nyttig. Den som får hjälp med att handla sin mat ska kunna bli nöjd, känna trygghet i digitala verktyg och leveranser. 

Fler aktörer lär kunna konkurrera om den här typen av tjänster framöver. Upphandlingen som Mathem vann, kommer att ge erfarenheter att lära av – för kommunen, för hemtjänstmottagarna och för marknaden i stort. Av det som hemtjänsten gör i dag är det inte bara matinköp som tål att sättas under lupp.

Kraven på att ha kvar den gamla ordningen är många, med en person från hemtjänsten som går och handlar åt den som inte klarar det själv. Det är bara att läsa SN:s insändarsida under några veckor. Samtidigt är det rätt att pröva nya vägar att göra hemtjänstjobben mer attraktiva och tillgängliga för fler. 

Erfarenheterna av det första upphandlade avtalet kommer att väga tungt. Hur inköp och transporter har fungerat, hur detta har varit för mottagarna och för hemtjänstpersonalen. Hemtjänstansvariga och beslutsfattande politiker behöver bedöma om den tid som har frigjorts faktiskt har kunnat användas på det konstruktiva sätt som var tanken.

Ett givet krav i utvärderingen är att brukarperspektivet ges tillräcklig tyngd. Enligt kommunen ska genomsnittsprisnivån i e-handelstjänsten stämma med läget i Nyköping (SN 25/5). Det vill till att det förblir så också över tid, under avtalets gång. Ett exempel fanns i SN i lördags, Gulli Halvarsson som har fått klart dyrare matnotor (SN 7/6).  

Att handla på nätet är ofta lite dyrare, andra tjänster tillkommer jämfört med eget köp i butik. Själva transporten av maten till hemtjänstmottagaren är den kostnad som betalas av nämnden, den som får hemtjänst slipper detta. 

De ekonomiska vardagsmarginalerna varierar för den som får rätt till hemtjänst, precis som i övriga samhället. Ett extra öga måste därför riktas mot dem vars marginaler är små och vardagen knaper. Själva matkostnaderna får inte öka stort för den som bedöms behöva hjälp att handla livsmedel jämfört med hur det är för andra. Inte så länge man köper det man vanligen brukar köpa. 

Det är viktigt att kommunens upphandlare håller kontinuerlig koll på att avtalet håller, vilket framgår i SN-artikeln om Gullis kostnader. För leverantören Mathem är det långsiktigt klokt att se till att tjänsten inte dras in på grund av överprissättning av maten. 

Slutnotan för den som får hjälp kan inte avvika stort jämfört med genomsnittsprisnivån över tid. Det är ett krav för att försvara de förändringar som görs.