Samhället får ett före och ett efter branden

De förvridna resterna av värdefull nära service präglar centrala Vagnhärad. Storbranden sätter sina spår för en längre tid framöver-
De förvridna resterna av värdefull nära service präglar centrala Vagnhärad. Storbranden sätter sina spår för en längre tid framöver-

Följderna av storbranden i Vagnhärad blir kännbara under lång tid.

Ledare 5 december 2023 11:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Lördagsmorgonens lugn och vinterkyla bröts av storbranden. Vagnhäradsborna och Trosa kommun fick sig en hård och ofrivillig uppdatering i hur systemet med Viktigt Meddelande till Allmänheten fungerar – i skarpt läge. Den som är osäker på hur detta varningssystem fungerar bör uppdatera sina kunskaper. Det gör stor nytta. 

Vi på SN, som stark lokaltidning, fick ett stort tillflöde av läsare. Så många ville informera sig om läget, läsa mer och förstå mer om branden och dess följder. 

Det som hänt kommer att märkas av under lång tid. Stora materiella skador är något lättare att hantera än när människor har kommit till skada, men detta är allvarligt nog. Det gäller att se till att de drabbade företagen, företagarna och de anställda får det stöd de behöver. Samverkan mellan de drabbade, kommunen, polisen och andra myndigheter behöver gå så smidigt som möjligt. 

Det är lätt att skriva, men så mycket hänger på många och ofta ganska små beslut som tas i vardagen efteråt. 

 

Kan misstankarna om att branden var anlagd konstateras vara korrekta, då tillkommer en stakt trygghetspåverkande faktor. Anlagda bränder i tättbefolkade miljöer är ett brott med enorma risker och följdverkningar. Sådana brottslingar måste jagas med samma intensitet som misstänkta för skjutningar på öppen gata. 

 

undefined
Kan misstankarna om att branden var anlagd konstateras vara korrekta, då tillkommer ytterligare en trygghetspåverkande faktor. Sådana brottslingar måste jagas med samma intensitet som misstänkta för skjutningar på öppen gata.

Vagnhärad med ungefär 4 000 invånare – 3 976 i de senaste SCB-siffrorna från 2020 – är ett samhälle i god tillväxt. Trosa stad har länge varit motorn i kommunens befolkningsökning, men inflyttningen till Vagnhärad har blivit en allt starkare faktor. När Allians för Trosa kommun – det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – vann valet 2006 var upprustningen av Vagnhärads centrum ett av de allra tyngsta vallöftena. Det blev också verklighet.

"Om femton till tjugo år räknar vi att den är större än centralorten Trosa i invånarantal", sade kommunalrådet Daniel Portnoff (M) till SN i början av 2010 när centrum skulle omvandlas från en stor parkering till ett mer levande torg. Det har också blivit både nya fler lägenheter och helt nya bostadsområden. 2017 hade samhället fått ett ansiktslyft värt ungefär en halv miljard. Vagnhärad kan mycket väl bli kommunens största ort, så småningom – en spaning som även vi gjorde på ledarplats 2015.

 

En av följderna av storbranden är att en del av den nära servicen tillfälligt har gått förlorad i och med att Ica Supermarkets lokaler förstördes. Ett halvår utan en större nära matvaruaffär blir kännbart, även om mindre närbutiker kan täcka upp för en del. Vagnhärad har en god kollektivtrafik till näraliggande Trosa och E4:an finns inpå knuten, men det är skillnad på nära service och service längre bort. Så enkelt är det. Livet får ett före och ett efter branden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa