Skyddsjakten på skarv är värdefull

Jakten på skarv behöver vara återkommande och noga avvägd.

Skyddsjakt på skarv och säl är ett viktigt verktyg för att ge olika fiskebestånd kraft att växa.

Skyddsjakt på skarv och säl är ett viktigt verktyg för att ge olika fiskebestånd kraft att växa.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Ledare2023-05-08 14:05
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Länsstyrelsen ger klartecken för en hyfsat omfattande skarvjakt i närheten av Nyköping, för fiskbeståndens skull. Skarven är ett av de hot som finns mot återhämtningen och tillväxten för flera fiskarter. De särskilda insatserna med utplacering av fiskyngel, som är en kompensation för de problem som kommer med vattenkraftstationerna i Nyköpingsån, omvandlas mer eller mindre till skarvföda. Det innebär bortkastade pengar och själva nyttan med insatserna försvagas. Det blir alltså ett dubbelt minus, även om skarvarna blir mätta och sannolikt fler.

Det här berör en känslig vattenmiljö med många värdefulla fiskarter. Det ställer också krav på noggranna avvägningar. 

Hur pass hårt är rimligt att gå fram för att värna bestånden av gös, gädda och abborre i våra kusttrakter? Det görs främst på bekostnad av skarven, men även sälen. Skarven är lätt att peka ut som bov i dramat, eftersom den eller dess boplatser sällan ses med sympati av invånarna i kustbanden. Sälen, däremot, har ju mer av en ”gullighetsfaktor” som gör den lättare att känna sympati för. Men även sälarna tar för sig av fiskbestånden, även om antalet sälar varierar. Blir det för många hämmas andra arters återhämtningskraft, fiskebestånden blir svagare och mer utsatta.

Skyddsjakt är ett viktigt verktyg för att motverka de här problemen, utan att riskera hållbarheten i vare sig skarv- eller sälpopulationerna. Jakten på skarv behöver vara noga avvägd, men också återkommande. Den största kolonin av storskarv i länet finns på Korpholmen, Oxelösund.

En större helhet i detta handlar om mer än bara djur som jagar fisk. Om vi höjer blicken, finns skäl att också uppmärksamma det storskaliga industrifisket i Östersjöns vatten. Det slår mot framtiden för sillen/strömmingen och andra bestånd som behöver sillen. Iriksdgaen finns en enighet om att flytta ut trålgränsen för industrifisket, men det går sakta. 

Efter en växande kritik mot det låga tempot, meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) nyligen att HaV, havs- och vattenmyndigheten, har fått ett utökat uppdrag. ”Havs- och vattenmyndighetens uppdrag ska omfatta samtliga berörda förvaltningsområden för sill och strömming i Östersjön. Myndigheten förväntas under våren 2023 ta fram förslag på områden där det pelagiska fisket begränsas", sade Kullgren i en interpellationsdebatt.

Ingen säger att det är lättlösta frågor, men det kräver ihärdighet och noggrannhet inom tillräckligt breda tag, nära kust och i djupare hav.