SSAB:s omställning berör hela samhället

Vi ställer om samhället för att stå starkare utan förstöra det vi har. SSAB:s resa in i det gröna är en av de avgörande.
Vi ställer om samhället för att stå starkare utan förstöra det vi har. SSAB:s resa in i det gröna är en av de avgörande.

SSAB vill inte vara en utsläppsjätte. Håll fast vid det.

Ledare 1 juni 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

SSAB.s utsläpp är ohållbara. Statistiken är lika bister som tidigare. Ståltillverkaren SSAB i Oxelösund är den dominerande aktören bakom koldioxidutsläppen i vårt län. SSAB som koncern står för 13 procent av de svenska koldioxidutsläppen, via såväl Oxelösund som Luleå. Den problematiken måste begränsas och det är mångas nytta som hänger på detta.

SSAB är också en av jättarna på arbetsmarknaden i Sörmland. Jobben betyder enormt mycket. Inte bara för alla som har sin försörjning kopplad dit, direkt eller indirekt. Det gäller även Oxelösund och grannkommunen Nyköping som kommuner – med såväl skatteintäkter som kraften i näringslivets utveckling. Den svenska staten – det vill säga skattebetalarna - är en av de stora delägarna i SSAB, via LKAB. 

Men ståljättens behov är likväl inte allenarådande. Dessa behöver jämkas med andras.

Vi ställer om samhället för att stå starkare utan förstöra det vi har. SSAB:s resa in i det gröna är därför en av de avgörande. Den behöver ske i samklang med klimatomsorgen och den samhälleliga helheten. Den högaktuella kraftledningen, som ska ge el till omställningen, behöver komma på plats – utan att brutalt trampa ned enskilda markägare eller tukta andra intressenter med mindre makt och inflytande. I detta behöver regeringen ta på sig en större roll. Det går att smörja omställningens maskineri, SSAB:s förändring ska följas av andra. Jord, skog och natur bär på stora samhällsvärden. Vad går att göra utan att förstöra? Vad är rimlig kompensation och rimlig hänsyn? Det går att göra mera, än vad som gjort hittills.

Industrins omvandling till det grönare är inte bara en fråga för Oxelösund eller Sörmland, eller börsen för den delen. Här finns ett samhällsintresse att säkra en balanserad förändringskraft. Det kommer fler kraftledningar, fler stora omläggningar där det skaligt klimatpåverkande ska bort och ett hållbart sätt att producera nyttor ska ersätta, i norr och i söder. I den ekvationen ingår också energiproduktionen, vilket vi skrev om på ledarplats i lördags. Gamla konfliktlinjer ritas om.

En stor del av framtiden kommer att skrivas i stål. Det vi tar stöd av, det vi bygger och det vi förstärker. Med fossil eller grön kraft? Detta går att påverka och den makten betyder enormt mycket framöver.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa