Strikta jobbkontroller är ett måste

Arbetsförmedlingen behöver bli en riktigt grinig kund.

Ledare 23 maj 2022 15:45
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I lördags kunde ni läsa om ett antal frågetecken kring en fristående firma som agerar som jobbcoach åt Arbetsförmedlingen, bland annat i Gnesta. Det är viktigt att den här typen av tjänster inte bara köps på tillit. Stenhårda kontroller måste till för att det inte ska uppstå oklarheter om vad som levererats. Syftet är ju att långtidsarbetslösa ska få det stöd som de behöver för att komma i arbete, med så hög effektivitet som möjligt.

Under mandatperioden har början till en stor omvandling av verksamheten kommit på plats. Reformen är ingalunda färdig, men förväntas vara genomförd i slutet av 2022. Förändringarna ingick i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna och det är C som har varit den ivrigaste förespråkaren för en reformering ”i grunden”. En upphandling av tjänster från fristående aktörer som ser till att långtidsarbetslösa på bästa sätt kan matchas med jobb eller fortbildning. 

Myndigheten själv ska i huvudsak fokusera på myndighetsuppdraget samt vissa insatser för dem som står längst från arbetsmarknaden. Ett krav är att säkerställa en bred lokal närvaro i landet, att de upphandlade förmedlingsinsatserna ska möta dem som behöver det på plats.

 

Även om januariavtalet inte längre gäller har regeringen gått vidare med reformen. En del lagar måste ändras och det pågår försök med en tjänst som kallas Kundval rusta och matcha, KROM. Syftet är att pröva och lära hur fristående aktörer på bästa sätt kan bistå med matchningstjänster. Under 2021 var det 51 procent av de arbetslösa som fick hjälp av ett matchningsföretag i KROM som kom i varaktigt jobb eller påbörjade en utbildning. Det sistnämnda är ju en ack så viktig del av att få fram rätt kompetens till bristyrken. 

Erfarenheterna av KROM ska ge underlag för de upphandlingar som den fullt reformerade Arbetsförmedlingen ska göra. Under tiden gäller det att minska utrymmet för fel och missar. Så är det med förändringar.

 

Den reformerade myndighetens roll som kontrollfunktion kan inte överskattas. För att få full nytta av fristående marknadsaktörer krävs kontroller, kontroller och följdverkningar. Ansvarig minister Eva Nordmark (S) tillsammans generaldirektören Maria Mindhammar har att se till att det blir verkstad för skattepengarna. Gör ansvarskedjan tydlig. Minimera utrymmet för frågetecken och halvmesyrer. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa