Tänk, en pendel till Björnlunda

Björnlunda som pendeltågsort? Peppar, peppar, men spännande!

Med en pendeltågsstation lär det också bli fler Björnlundabor.

Med en pendeltågsstation lär det också bli fler Björnlundabor.

Foto:

Ledare2023-05-17 14:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Gnesta behöver alltså inte bli sista anhalt på SL-pendeln. Det kan i en framtid bli Björnlunda. Det är ett spännande grepp. Med respekt för att det är en idé inom en större helhet, som i slutänden hänger på vad det stora statliga Trafikverket vill. Men ju mer handfast som planer sätts på pränt, betraktas de också som genomförbara. Om kommunpolitikerna kan bilda enad front.

Pendeltågen är en tung faktor i vardagsresorna från och till Gnesta kommun. De knyter banden tätare till Södertälje och Stockholmsområdet, även om pendelns framtid under 2000-talet inte alltid har varit säkrad. Att vara längst ut på en bana, och dessutom i ett närliggande län, är en vansklig position när åtstramningar blir ett dominerande grepp. Därför är idéerna om att lägga till ett stopp efter Gnesta väl värda att vårda. Om inte det funnits tveksamheter kring utbyggnaden av stationsområdet i tätorten Gnesta, så hade tankeutrymmet med Björnlunda sannolikt inte uppstått. Men om tåget ändå ska vända bortom Gnesta är det bra om det kan kombineras med ett extra stopp till en rimlig investeringskostnad.

Björnlunda är en plats med historia. Socken nämns första gången på 1300-talet, men själva tillväxten av samhället gick hand i hand med etableringen av järnvägen, Västra stambanan och en station. Men här finns en historisk faktor till. Gnesta kommun har Gnesta som största samhälle, men som centralpunkt är orten jämförelsevis liten. Kommunens identitet är byggd på flera mindre samhällen tillsammans. Utöver stationsorten Gnesta är det Björnlunda och Stjärnhov, samt Laxne. Där stadens lugn och landets puls ska råda på fler platser än en

Det här är peppar, peppar, nu bara en idé. En möjlighet att ge Björnlunda ökad utvecklingskraft som en återuppväckt stationsort, om inte i närtid så inom rimlig och möjlig tid.