Tillväxt och produktivitet gör Sörmland starkare

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade nyligen en produktivitetskommission. Den behövs. Produktivitetstillväxten har legat på låga nivåer sedan 2008.
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade nyligen en produktivitetskommission. Den behövs. Produktivitetstillväxten har legat på låga nivåer sedan 2008.

Att både göra mer och få ut mer av det som görs, det gör vårt samhälle starkare. Det gäller lokalt i Nyköping och landet i stort.

Ledare 28 april 2023 17:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Sverige, Sörmland och Nyköping behöver jobba mer och smartare. Produktivitetstillväxten har legat på låga nivåer sedan 2008. Därför har meddelade finansminister Elisabeth Svantesson (M) i måndags att regeringen tillsätter en produktivitetskommission, något som också utlovades i regeringsförklaringen. En liknande kommission tillsattes senast år 1991.

En ökad tillväxt kräver en ökad produktivitet, det vill säga hur mycket värde som skapas i förhållande till insatserna. Det handlar om själva effektiviteten i produktionen. Strävan efter tillväxt är inte bara viktig för den ekonomiska utvecklingens skull, manade Svantesson. Under måndagens presskonferens betonades även produktivitetens betydelse för välfärdens kvalitet.

Regeringens ekonomiska politik verkar inte enbart handla om tillfälliga insatser, såsom att hosta upp el-stöd för att infria vallöften eller att boka in möten med matjättar för att prata om priset på smör. Det är mycket lovande att Svantesson ser till att ta ett långsiktigt helhetsgrepp om den ekonomiska politiken, även i ett pressat läge. Kommissionen ska även omfatta kostnadseffektiviteten inom offentlig sektor, något som hade behövt göras för länge sedan.

Vad som kanske är allra mest lovande är att kommissionen leds av Hans Lindblad, tidigare statssekreterare med ansvar för budgetfrågor hos dåvarande finansminister Anders Borg (M) under alliansregeringens första mandatperiod. En delrapport ska presenteras redan om drygt ett år.

Även på lokal nivå har resurser lagts på att sporra tillväxten. Nyköpings kommun presenterade i mars Tillväxt Nyköping, något som ledarsidan tidigare uppmärksammat. Den satsningen är ett samarbete mellan Nyköpings kommun och Tillväxtinitiativet, som är en icke vinstdrivande organisation. Liknande samverkansprojekt har tidigare varit hyfsat framgångsrika, bland annat i en kommun som Botkyrka. Under förra mandatperioden påbörjades arbetet för att sjösätta ett liknande Tillväxt Nyköping. Inställningen från ledarsidans håll är att det alltid är positivt att undanröja hinder och underlätta för företagare, men att tillväxt även på lokal nivå behöver handla om så mycket mer än bara antalet jobb

Helheten har en längre horisont än så.

Det gäller Nyköping, östra Sörmland och landet i stort. Måtte nu regeringen hålla kvar fokus på den långsiktighet som nu lyfts fram, och inte falla tillbaka till lappa och laga-åtgärder. Länge leve tillväxten!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa