Upphandlingar tål att brottas med

Det var ingen högoddsare att det i efterskott skulle bli politiskt gruff om hemtjänst-upphandlingen i Nyköping. Låt det bli en diskussion om nytta.

Låt den uppblossade debatten om hemtjänstupphandlingen i Nyköping bli nyttig - och inte slängig.

Låt den uppblossade debatten om hemtjänstupphandlingen i Nyköping bli nyttig - och inte slängig.

Foto: NORA LOREK / TT

Ledare2021-03-18 05:57
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Ingen upphandling är perfekt. Mycket är att pröva och lära. Efter min ledare i tisdags i ämnet har jag pratat med ett antal läsare som tycker att jag var för snäll mot de styrande i Nyköping, eftersom centerpartister ingår. Detta var idel samtal med seriösa argument och god ton, i dessa tider behöver sådant uppmärksammas. 

Jag vill ändå hålla fast vid att det här inte är ett område att vara helt tvärsäker på. Att väga av mellan nyttigheter är lurigt. I en upphandling ställs en rad krav, de allra flesta är vettigt anpassade för att garantera att den erbjudna tjänsten blir rätt oavsett mottagare. I slutänden är det några krav som går före och andra som blir underordnade. 

Av beslutsunderlaget i nämnden framgår ingen partipolitisk oenighet. Men när SN lyfte frågan skapade det debatt. Bra, det. Förhoppningsvis ger det ökad nytta för hemtjänstmottagarna.

I upphandlingen fanns många krav, från transporternas utsläpp till en god tillgänglighet till kundtjänst för hemtjänstmottagarens del. En del landsbygdsområden var undantagna från förändringar, där kommer hemtjänsten att fortsätta handla lokalt. Det är en medveten avvägning.

Det hade kunnat bli en lokal utförare som även tog hem det stora uppdraget. En sådan fanns länge med i processen. I slutänden var det MatHem som bäst levde upp till den framtagna kravbilden. 

Upphandlingar tål att brottas med. Det är klokt om partierna i diskussionen om upphandling tar stöd i vad som är möjligt respektive inte möjligt att göra för lokala företag sett till lagkraven på likabehandling. Nyttan av att upphandla fler än en utförare bör också processas. Sist men inte minst: ett externt företag i dag kan bli mer lokalt i morgon.