Vårt vardagsvatten måste skyddas bättre

Ingen vill återuppleva den stora vattenläckan 2022 igen. Det kommer att kosta.

Skyddet av dricksvattenförsörjningen är centralt. Den stora vattenläckan som drabbade Nyköping och Oxelösund för snart två år sedan, visade på sårbarheten.

Skyddet av dricksvattenförsörjningen är centralt. Den stora vattenläckan som drabbade Nyköping och Oxelösund för snart två år sedan, visade på sårbarheten.

Foto: Magnus Grimstedt

Ledare2024-02-13 06:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

När vattnet tryter, av olika skäl, då lamslås mycket i vår vardag – och det slår brett: hos hushållen, i skolor och omsorg, hos företag och andra verksamheter. Det är lika viktigt som att ha koll på hur vitala verksamheter kan skyddas om kraftförsörjningen slås ut – för att undvika att människor skadas eller dör.

Den stora vattenläckan i en huvudvattenledning vid Minninge, i juni 2022, var en stor larmsignal för Nyköping. Det som hände här för snart två år sedan fick ögonen på sig från i princip alla andra kommuner och flera nationella myndigheter. Det ledde exempelvis till att Livsmedelsverket satsade tio miljoner kronor på att öka antalet nödvattentankar som kommuner i krislägen ska kunna låna. Situationen påverkade kraftigt all sjukvård inom Region Sörmland, inte bara just lokalt. 

Därför finns också skäl att fastna vid de två första punkterna i Nyköpings kommuns nya strategiska inriktning för allmänt vatten och avlopp:

Kommunen skyddar befintliga och bevakar framtida grund- och ytvatten som har betydelse för dricksvattenförsörjningen. 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är säker och robust. Kommunen har en beredskap för dricksvattenförsörjningen när störningar uppstår.

Det här kommer kommunfullmäktige framöver att ta ställning till i kommunens nya strategi för vatten och avlopp, sannolikt i mars. De här kraven går inte att ducka för. Ett säkert och robust skydd för det värdefulla vattnet är A och O. Det är det som ska bära – och helst aldrig brista. 

Någonstans kommer liknande problem att uppstå igen, om än inte nödvändigtvis i just Nyköping och Oxelösund. Här finns nu erfarenheter att falla tillbaka på och kunskaper om vilka hinder som lätt uppstår i ett krisläge. Det behöver man idogt jobba på med innan erfarenheterna blir suddiga i kanten.

Skyddet av våra huvudvattenledningar och vattentäkter i reserv måste ständigt vara uppdaterat. Ingen ska tro att det blir kostnadsfritt. Det är ju många eventualiteter som kan påverka. Det handlar om mer än att bara byta ut ålderstigna ledningar. Ett skydd behöver vara fysiskt, av vattentäkterna. Det behöver också säkra drift och bevaka sårbara punkter. 

För det är ju tyvärr inte bara olyckan som kan vara framme eller mer väntade följder av det oundvikliga slitaget. Det finns krafter i vår tid som medvetet vill förstöra – för att skada, skapa kaos eller båda delarna. 

När vi talar om behovet av samhällelig krisberedskap för krig och kris är detta en given faktor som kräver resurser. Skriver man robust, då ska det också vara det. Vattenförsörjningen bär så mycket av vår vardag. Det är möjligt att ett starkare vardagsskydd kräver tillskott av statliga skattepengar och inte bara höjda avgifter. 

Vi har, helt enkelt, inte råd att låta bli.