Nyköping präglades av våldet och polisarbetet

Stort larm. Mordförsöken och mordbränderna satte bilden av Nyköping 2023.

Det som i slutet av året ger det tydligaste minnet av 2023 är vågen av mordförsök och mordbränder som drabbade Nyköping under sensommar och tidig höst.

Det som i slutet av året ger det tydligaste minnet av 2023 är vågen av mordförsök och mordbränder som drabbade Nyköping under sensommar och tidig höst.

Foto: Magnus Grimstedt

Krönika2023-12-30 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När ett år läggs till handlingarna är frågan vad vi minns mest? Är det varslen och den svåra ekonomin för Region Sörmland? Är det intressekonflikterna kring kraftledningen från Hedenlunda till SSAB? De nya resmålen från Skavsta? Den laddade diskussionen om kraftverken i Nyköpingsån? Den svåra branden i Vagnhärad? 

Det som i slutet av året ger det tydligaste minnet vid en bred återblick är vågen av mordförsök och mordbränder som drabbade Nyköping under sensommar och tidig höst. Till och med mer så än de brutala morden på två 15-åringar från Nyköping som var en del av huvudstadsområdets gängrelaterade konflikter. 

Det som händer nära blir mer påtagligt än det som sker längre bort.

Tre skjutningar på olika håll i Nyköping, två sprängningar och tre mordbränder utfördes inom en relativt kort tid. Händelsekedjan och dess hotbilder ägde folks uppmärksamhet. De sju attentaten kopplades till varandra, och över tid även till gängkriminalitet. Kriminalitetens våldskapital är för stort, konstaterade vi förstås på ledarplats. 

Det gäller såväl lokalt som för Sverige som helhet. 

undefined
Våldsvågen i Nyköping 2023 kan inte nämnas utan att samtidigt notera att polisen ganska snabbt kom förövarna på spåren.

Nyköping drabbades av ett antal krogbränder 2018 och även, för den som minns, 2007. Dåden präglade tydligt den tid som var, men i dag är det säkert svårt för många att minnas när och vad som skedde. Även det i stunden dramatiska bleknar när åren går. 

Insatserna efteråt har att kraftigt begränsa risken för att något liknande ska ske igen. Förövare måste bli dömda. Arbetet med att förebygga brott och kriminalitet måste bli mer framgångsrikt. 

Därför är det viktigt också att följa polisinsatserna under hösten. Mordbränderna och mordförsöken 2023 kan inte nämnas utan att samtidigt notera att polisen ganska snabbt kom förövarna på spåren. Inte alla, inte alltid - men i det stora hela. Notera särskilt att polisen även lyckades att avvärja ett attentat: Två personer greps i en bil. Där fann polisen också en skarp bomb, som bombskyddet desarmerade. 

Förekomma och förebygga är två värdefulla begrepp. Där polisen är hack i häl får även den grova brottsligheten problem. Gängkriminaliteten har inte oändliga resurser, vare sig av villiga springpojkar eller våldskapital. Men extra tydligt har varit att så många som har uppmärksammats i gängkriminella miljöer är unga, ibland mycket unga

Den som vill se ett mindre våldsamt 2024 behöver få se ett alltmer effektivt polisarbete, som slår mot gängkriminalitetens våldskapital, och spetsiga myndighetsinsatser mot brottslighetens kassaflöden, inte minst där svarta pengar tvättas vita. Det krävs också förnyade och förstärkta insatser för att motverka att ungdomar dras in i kriminella miljöer. 

Allt detta hänger ihop och det är ett arbete som bidrar till en friare, tryggare vardag för alla.

Olof Jonmyren är politisk redaktör.

Olof Jonmyren, politisk redaktör SN
Olof Jonmyren, politisk redaktör SN