– Det är jag som är Ostlänkenmannen här i kommunen, säger Hans-Erik Eriksson till personalen på biblioteket i Vagnhärad, där samrådshandlingarna för Ostlänken finns tillgängliga för allmänheten.

Personalen, och alla andra Trosabor med för den delen, borde verkligen passa på att komma på öppet hus på onsdagskvällen, tycker Hans-Erik Eriksson som formellt är Trosa kommuns Ostlänkensamordnare.

Det är Trafikverket som bjudit in till mötet på Hedebyskolan, men kommunen passar också på att informera om detaljplanen för den nya stationen, som tidningen rapporterat om tidigare.

Artikelbild

| Karta över Ostlänkens dragning genom Trosa kommun. I tidigare förslag har stationen i Vagnhärad legat längre österut.

Motsvarande möten har ordnats i Järna och Hölö den senaste veckan och drygt 100 personer dök upp på vardera träff.

– Det var god stämning skulle jag säga, och mycket frågor, säger Ulf Broberg som är Trafikverkets projektledare för Ostlänkens sträckning genom Södertälje och Trosa.

Samrådet delas på de här träffarna upp på ett tiotal stationer. Det handlar bland annat om buller, miljö och landskap. En av de mest intressanta stationerna för många är fastigheter och marklösen. För det är svårt att bygga järnväg genom två landskap för 54 miljarder kronor utan att några fastighetsägare drabbas längs vägen, har det visat sig.

Enligt den nu tänkta sträckningen, som enligt Broberg ligger relativt fast efter flertalet ändringar de senaste åren, påverkas hushåll på främst tre platser i Trosa. Intill den nya stationen norr om Vagnhärad ligger tre hushåll i riskzonen. Västerut ska järnvägen gå på en bro över Trosaåns dalgång, och i princip rakt under bron berörs tre hushåll och ett fritidshus. Än längre västerut blir två villor inklämda mellan Ostlänken och E4:an, innan järnvägen försvinner ner i en tunnel bort mot Sille krog.

Artikelbild

| Strax norr om trafikplats Vagnhärad ska Ostlänken dyka upp ur en 4 kilometer lång tunnel som går under Tullgarns natura 2000-område.

I vilka fall, när och om det kan bli en fråga om att bli utköpt av Trafikverket är dock oklart i dagsläget.

– Det är klart att familjer som berörs av det här inte blir glada. Främst är det svårt med långa väntetider innan man får besked, medger Ulf Broberg.

Artikelbild

| Höghastighetsjärnvägarnas vara eller icke vara är en het politisk fråga just nu. Men Ostlänken står på egna ben, menar Hans-Erik Eriksson.

Samrådet för järnvägsplanen som omfattar Ostlänken i Trosa och Södertälje pågår fram till den 13 november. Det är dock inte sista chansen att tycka till om projektet. Planen går ut för granskning i slutet av nästa år, innan den tillsammans med övriga planer för Ostlänken går vidare till slutgiltigt beslut. Byggstart beräknas som allra tidigast till 2022.