Avloppsslam fraktades till Eskilstuna

Insändare 21 juni 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare från Martin Kristofersson 31/5 som skriver om processen kring reningsverk för Trosa kommun. Det har mycket riktigt fattats beslut som sedan på goda grunder har omvärderats av tjänstemän och politiker, i demokratisk ordning och politisk enighet. Vi menar att detta är klokt, då besluten har ändrats för att bättre anpassa verksamheten efter ökande krav.

Dessa medför att en liten kommun är bättre betjänt av ett samarbete med en större aktör, i detta fall Himmerfjärdsverket, som har bra förutsättningar att tillhandahålla den kompetens som krävs för att driva ett modernt reningsverk i kontinuerlig utveckling. Ett lokalt verk som byggts efter beslut för 15 år sedan skulle ha löpt en betydande risk att tidigare bli omodernt och i behov av ytterligare utbyggnad efterhand som befolkningen växer och med ökande krav från myndigheter. Avloppsslammet, som är en restprodukt efter reningen, har alltid körts till annan ort för sluthantering (SN 24 maj 2022).


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa