Det görs för att hitta ny skolpersonal

"Förändringar på Nyköpings högstadium, Alpha och Omega, har gjorts för att anpassa organisationen efter antalet elever" skriver en av insändarskribenterna, divisionschefen Peter Ekedahl.

"Förändringar på Nyköpings högstadium, Alpha och Omega, har gjorts för att anpassa organisationen efter antalet elever" skriver en av insändarskribenterna, divisionschefen Peter Ekedahl.

Foto: Arkivbild

Insändare2023-03-30 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på insändaren "Skolresultaten kommer snarare bli sämre". Hej och tack för dina synpunkter. Vi berättar här om några satsningar som görs i vår organisation, har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss.

Förändringar på Nyköpings högstadium, Alpha och Omega, har gjorts för att anpassa organisationen efter antalet elever. Det har inte inneburit någon nerdragning av ”kringpersonal”, fler ämnesvarningar eller ökad skadegörelse. Eleverna som går på Nyköpings högstadium har i senaste trygghetsenkäten svarat att drygt 94 procent är trygga på skolan. 

Artikeln i SN handlade om hur division utbildning arbetar för att höja andelen behöriga lärare i sin organisation. Vi har idag cirka 66 procent behöriga lärare. Medianen för riket är 72 procent och för friskolorna i Nyköping ligger andelen behöriga lärare på cirka 65 procent. Svårigheten att rekrytera behöriga lärare är en nationell utmaning och vi har i samarbete med representanter från Sveriges lärare tagit fram en handlingsplan för arbetet med kompetensförsörjning.

För att hitta ny personal och vidareutbilda befintlig personal görs flera aktiviteter: samarbeten med universitet, högskolor och Campus Nyköping; erbjuda utbildning för obehörig personal; praktikplatser för studerande; deltar på rekryteringsmässor; rekryteringskampanjer i sociala medier med mera.

Mottagande av nyanställd personal samt nyutexaminerade lärare är viktig så att de stannar kvar hos oss. Vi fortsätter att jobba med mentorskap och i ett organisationsövergripande projekt där bland annat lärare, skolledare och nyanställda är delaktiga, tar vi fram ett nytt introduktionsmaterial.

Nyköpings kommun har konkurrenskraftiga löner på lärarsidan. I en jämförelse med andra kommuner i Sörmland inklusive Södertälje och Norrköping, ligger endast kommunerna Trosa och Södertälje över oss lönemässigt. De senaste två åren har det gjorts lönesatsningar på erfarna lärare som har en gedigen arbetslivserfarenhet och som är särskilt skickliga.

Arbetsmiljön för lärarna och för all vår personal är en viktig fråga som har hög prioritet i våra verksamheter. Sedan i höstas har vi intensifierat arbetsmiljöarbetet bland annat genom att se över en sund arbetstidsplanering samt att vi har genomfört ett enklare sätt att anmäla arbetsmiljöproblem via systemet KIA.

Genom våra olika insatser får vi en närmare dialog med våra medarbetare och bättre förutsättningar att prioritera de åtgärder som kan ge mest effekt för all vår personal, våra barn och elever.

Peter Ekedahl, Division Utbildning
Peter Ekedahl, Division Utbildning