Friskolornas verksamhet behöver granskas bättre

Insändare 13 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en debattartikel i SN den 10 maj lovprisar M-politiker det fria skolvalet. "Friskolor och det fria skolvalet ger alla barn oavsett bakgrund en chans att välja skola". Det är direkt lögnaktigt. Det är i första hand föräldrarna som väljer vilken skola barnen ska gå i. Och hur ska invandrarbarn som knappt kan prata svenska veta något om vilken skola de ska välja.

Under Bildtregeringen 1992 infördes friskolor och det fria skolvalet. Men på grund av det kösystem som friskolorna infört är det i själva verket friskolorna som väljer sina elever. Friskolorna utnyttjar skolbarnens kommunala skolpeng genom att sända vinsten utomlands. Men det är sekretessbelagt hur mycket pengar som sänds till skumma friskolekoncerner. Likaså är barnens skolresultat sekretessbelagda. Hur kan en skola gå med vinst utan statliga bidrag?

Det var 2014 som M-ledaren Reinfeldt gjorde sig känd, när han vädjade till svenska folket att de skulle öppna sina hjärtan och ta emot invandrare. Nu samarbetar M med ett högerextremistiskt parti, SD som vill slänga ut alla invandrare. Tala om att vända kappan efter vinden! 

Skolinspektionens svidande kritik av Mikaeliskolan (6/5) borde lyftas fram ytterligare. Det är uppenbart att det behövs en bättre kontroll av friskolornas verksamhet.

Att integrera barn med utländsk bakgrund i det svenska samhället är livsviktigt för att undvika att de dras med i kriminella gäng. För att bekämpa segregationen i invandrartäta områden borde invandrarbarnen få mera tillgång till läxhjälp och stödundervisning i ämnet svenska. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa