Där Förintelsen urholkas kröks fler ryggar

Vi har att gå vakt mot Förintelsens fasor, mot judehatet.

"Sandkorn läggs till sandkorn och innan man vet ordet av ligger det en sandhög framför en", som Förintelseöverlevaren H'edi Fried (1914-2022) skrev om hur orättvisor växer i det tysta. Krök inte rygg. Stå upp. 
Den här bilden är från Förintelsens minnesdag 2020.

"Sandkorn läggs till sandkorn och innan man vet ordet av ligger det en sandhög framför en", som Förintelseöverlevaren H'edi Fried (1914-2022) skrev om hur orättvisor växer i det tysta. Krök inte rygg. Stå upp. Den här bilden är från Förintelsens minnesdag 2020.

Foto: Peter Alexis

Ledare2024-01-27 06:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

På lördag lunch hålls en manifestation på Stora torget i Nyköping med anledning av Förintelsens minnesdag, arrangerad av Nyköpings FN-förening tillsammans med Toleransprojektet i Nyköping och Nyckelskramlarna. 

Stopp där! Tänkte du nu PK – politiskt korrekt – när du läste listan över arrangörer? Det är i så fall en anledning till att den här minnesdagen måste hållas och uppmärksammas. 

Aldrig mer. Aldrig glömma. Det är uppdraget för oss som utgör generationerna efter Förintelsen. Det är ditt ansvar och det är mitt, inte någon annans.

Blev det jobbigt nu? Det ska det inte vara. 

Förintelsen var ett fundamentalt brott mot mänskligheten. Miljoner mördades. Samhällen, kulturer, gemenskaper med många hundratals år av historia krossades, för att vi inte skulle minnas dem.

Den industrialiserade utrotningspolitiken av judar och andra minoriteter är inte svårt att markera avsky mot. Var en medmänniska som reagerar när människors värde urholkas. Sådant tar gång på gång plats i samtiden. 

Du behöver inte skandera på gatan, men stå rak inför dina vänner eller dina närmaste. Blunda aldrig för judeskämt. Det är inte på skoj, så lever en del av antisemitismen i det dolda. Ett besinningslöst hat mot judar odlas också i Israelfientliga miljöer. Vi har sett det i närtid. Det sargar, söndrar och förstör. 

Ett viktigt inslag i hur vi i Nyköping förmedlar kunskaperna om Förintelsen är Toleransprojektet, där flera lokala högstadieskolor ingår. En av dess mest framträdande företrädare är Nyköpingsbon och läraren Ola Flennegård. Häromveckan doktorerade han vid Göteborgs universitet.

Många, många tonåringar i vårt närområde har under åren följt honom och hans kollegor på resor i Förintelsens spår. Projektet omfattar en verklig mångfald, unga med lika stora olikheter som likheter. Det ger värdefulla sidoeffekter för skolprestationer, gemenskapskänsla och jag-utveckling. Men själva kärnan är att lära om Förintelsen och människan. 

Även lokala gymnasier gör liknande studieresor. 

undefined
Ola Mattsson Flennegård har varit lärare och ledare för många resor i Förintelsens spår, med Toleransprojektet på högstadierna.

Ola Flennegårds avhandling handlar om just resor till Förintelsens minnesplatser. En del av slutsatserna har presenterats under DN Debatt i november. I detta finns en mycket skarp varning om att antisemitismen lätt tunnas ut i beskrivningarna om varför Förintelsen uppstod. 

Men det var inte en slump att det började med judarna. Det var huvudsyftet. Månghundraåriga fördomar, förakt och hat öppnade för särbehandling, utsortering och utrotning. 

Folk som förstod bättre tystnade, tittade bort och teg. Gör inte det. Det betyder inte att alla försök till folkmord handlar om judar, men glidningar i synen på andras rätt att existera har alltför lätt att börja med judarna. Sedan sprider det sig.

Vi behöver inte vara överens om mycket. I en demokrati kan vi vara djupt oense om hur högt skattetrycket ska vara, hur stor invandringen bör vara eller hur viktigt det är att öka jämställdheten. Men att människovärdet är gemensamt och okränkbart, det är vår demokratiska berggrund. Förtränger vi det formas lätt nya skräcksamhällen, nya övergrepp – och nya högar med lik.