Det är sunt att gammalt kan bli som nytt

Att återvinna och återbruka är inte bara fint, utan också sunt.

Ledare 26 april 2022 05:21
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Ut med det gamla, in med det nya. Det är en vanlig attityd inte minst när det byts ut eller byggs om i kontorslokaler. Ibland är det helt enkelt nödvändigt ur arbetsmiljösynpunkt att byta ut det man har. Ibland är det mer ett försök att ge en känsla av något fint och fräscht, en nystart, ett nytänkande.

Privata företag, precis som privata ägare, använder sina pengar på det sätt som känns bäst och rätt. Den som väljer att slita och slänga får ta sitt ansvar för vad som också åker ut, inte bara det som tas in. Den som vill bejaka andra värden har alla möjligheter. Som det resurssnåla, exempelvis.

Det offentliga, det som drivs med skattemedel – andras pengar, har också att vårda varje kostnadskrona. Därför är det bra att Nyköpings kommun har lagt sig i vinn att återanvända och rusta upp så mycket som möjligt av tidigare inredning när lokalerna i före detta Försäkringskassan-huset, Vägporten, har anpassats för framtida behov (SN 26/4). Ombyggnaderna har tagit sin modiga tid, men likväl är det bra att det återvunna och det utsläppsminskande har fått utrymme. Hälften av det tidigare möblemanget har kommit till ny användning.

Upphandlingsmyndigheten uppmuntrar offentliga inköpare att tänka mer i form av återbruk av kontorsmöbler, men även välja att hyra möblemang för att få större flexibilitet. Kontorsmöbler som bara används några år är ett enormt resursslöseri, konstaterar myndigheten. Det förpliktigar.

 

Återbruket i Vägporten hänger ihop med kommunledningens mål om att öka inslaget av så kallad cirkulär ekonomi. Gammalt kan bli som nytt, ibland med någorlunda enkla medel. Det gäller att också vara stolt över att göra detta. Det sprillans nya är inte alltid det bästa. Även om det lekande lätt brukar kunna säljas in så.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa