Det förfallna hotellet förstör för Stavsjö

Nyköpings kommun behöver spänna musklerna. Stavsjöborna behöver slippa skamfläcken i samhället.

Det ser vackert ut på håll, men den stora värdshusfastigheten i Stavsjö gapar tom.

Det ser vackert ut på håll, men den stora värdshusfastigheten i Stavsjö gapar tom.

Foto: Olof Jonmyren

Ledare2024-06-03 06:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I ett öppet brev till Nyköpings kommunledning manar de lokala eldsjälarna Larz Johansson och Gunnar Casserstedt om mer handfast hjälp med det de kallar Stavsjös skamfläck: den förfallna gamla värdshus-fastigheten.  

I början av förra året plundrades den gamla fastigheten invändigt, 65 rum förstördes. Det kan liknas vid en vrakplundring under en längre tid. Handdukstorkar, vattenblandare till handfat, kopparledningar, duschar och badkar bröts loss. Kvar stod skalet av en hotellbyggnad.

Det har under 2010-talet funnits vissa försök att göra något annat av värdshusområdet, men utan att det har blivit långvarigt. Ett tag var det exempelvis asylboende. 

Hur länge ska det stå så här spöklikt tomt?

undefined
Så här såg det ut i fjol efter det att hotellfastigheten hade vandaliserats.

Brevet publicerades på sn.se den 1/6. Larz Johansson och Gunnar Casserstedt skriver: ”Vi har under lång tid försökt att påtala kommunens ansvar, så som det bland annat kommer till uttryck i plan- och bygglagen, men detta har varit förgäves. Förutom den strikt juridiska aspekten finns här också ett moraliskt och politiskt ansvar som ingen i kommunens ledning eller tjänstemannaorganisation orkat axla.”

Det vill säga: kommunen har maktmedel att sätta press på ägarna att antingen sälja eller se till att det blir liv i huset. Känner kommunledningen ett moraliskt och politiskt ansvar? Svaret är upp till Socialdemorkaterna och Moderaterna, partierna som styr ihop. Nog förtjänar Stavsjö bättre!

Mycket går ju annars åt rätt håll för Stavsjö. Samhället ligger inte långt från gränsen till Östergötland i sydvästra Nyköpings kommun, nära till E4. Det lokala utvecklingsbolaget Kiladalen Utveckling, som bildades i mitten av 2010-talet, har lyckats få till nya hyresbostäder vid Stavsjögården, i två etapper. Den utvecklingen uppmärksammades också vid en av Landsbygdsriksdagens inspirationsresor under förra helgen. Stavsjö har också sett ett fint villaområde vid Stavsjöns rand växa fram, på privat initiativ. Lägg till att det också finns god framtidstro i det gamla bruket, hos ventiltillverkaren Stafsjö Valves.

Mellan 2018 och 2023 har invånarantalet ökat från 346 personer till 384. För ett samhälle som i början 2000-talet bedömdes ha ytterst bleka framtidsutsikter är detta en framgångssaga. Men det går att få ut mer av det som är.

En värdefull förändring vore om det blev liv i stället för ödslighet på värdshus-området – och det skulle inte minst stärka första intrycket för den som kommer in i samhället från motorvägen. Här behöver Nyköpings kommun hörsamma uppmaningen i det öppna brevet. Vänd på alla stenar!

Karta: Stavsjön