Ett värdefullt torg ger fler försörjning

Ingen vill sitta fast i utanförskap, men ibland behövs en hjälpande hand.

Johan Wachtmeister (M) och Sahro Hashi (S) klipper bandet vid invigningen av Jobbtorgs nya lokaler. Tjänstemännen Gabriel Billing och Anna Källdén bistod vid klippningen.

Johan Wachtmeister (M) och Sahro Hashi (S) klipper bandet vid invigningen av Jobbtorgs nya lokaler. Tjänstemännen Gabriel Billing och Anna Källdén bistod vid klippningen.

Foto: Olof Jonmyren

Ledare2023-10-20 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är glädjande att se att Nyköpings kommunledning, med Socialdemokraterna och Moderaterna, bejakar utvecklingen av den verksamhet som heter Jobbtorg. Under förra mandatperioden när S styrde ihop med Centerpartiet och Miljöpartiet, var det dåvarande nämndordföranden Torbjörn Olsson (C) som drev på. Bland annat togs då beslutet att få till 100 praktikplatser i kommunens egna verksamheter för personer med försörjningsstöd. 

Nu är det Johan Wachtmeister (M) med Sahro Hashi (S) som medstyrman som fortsätter i den konstruktiva andan. I ekonomiskt skakiga tider är det viktigt att inte tappa greppet om det som görs och kan göras för Jobbtorgs målgrupper. Det övergripande syftet är att öppna dörrar till fler i jobb, bort från försörjningsstöd. 

Häromdagen invigdes verksamhetens nya lokaler på Västra Kvarngatan, med mingel och tal. Det är ingen revolutionär sfär, snarare en plats för idogt arbetande. Här ska människor stöttas och förberedas för en annan vardag, i arbetslivet. Olika aktörer ska kunna bidra, från Arbetsförmedlingen och Campus till privat företagande. Symboliskt nog fick alla besökare ett pappershjärta med frågan: vad är din superkraft? Underförstått: alla har något. 

undefined
I augusti var det 45 personer, något fler män än kvinnor, som hade en kommunal arbetsmarknadsanställning via Jobbtorg.

Det här är verkligen inte fråga om pysselsättning. I såväl goda tider som dåliga tider finns det medmänniskor som behöver en hjälpande hand. Den som länge har gått arbetslös. Den unga som behöver ett mer individuellt lyft. Den SFI-studerande som behöver praktik för att visa vad man går för. 

I Nyköping har vi sett en trend där färre hushåll har behövt försörjningsstöd. För varje Nyköpingsbo som går från bidragsförsörjning till arbetsinkomster är det en seger för fler. Utanförskap kan brytas. Det är väldigt få – egentligen kanske ingen – som vill vara inlåst i en situation där nästa bidragsutbetalning är en ständig fast punkt i vardagen, om detta går att ändra på. I fjol var det 42 personer som lämnade Jobbtorg för arbete eller studier. Under 2023 har det varit 21 personer, räknat fram till augusti. 

Kommunala praktikplatser kan göra stor skillnad i stegen mot egen försörjning. I augusti månad var det 45 personer som hade en sådan praktik.

undefined
Efter minglet väntar vardagen. Då ska Jobbtorg vara en plats där Nyköpingsbor med försörjningsstöd ska få hjälp att hitta sin väg till egen försörjning - exempelvis via praktik eller studier.

I andra änden av den argumentationen finns förstås ett krav på resultat, anpassat efter läge och individer. Värdet med Jobbtorg är att det kontinuerligt fyller sitt syfte. Stöd och hjälp ska leda rätt. Nya lokaler är fint och så, men bekräftelser på att man jobbar på rätt sätt och gör skillnad är ännu bättre.