Nyköpings kommun tog för lätt på riskerna

Kostnadskrisen stressar i hela Nyköpings kommunhus.

Kommunledningen med Ahmad Eid (M) och Urban Granström (S) underskattade riskerna. De stora underskotten i skolan och omsorgen lär slå igenom i hela kommunekonomin.

Kommunledningen med Ahmad Eid (M) och Urban Granström (S) underskattade riskerna. De stora underskotten i skolan och omsorgen lär slå igenom i hela kommunekonomin.

Foto: Johannes Tångeberg

Ledare2024-04-25 06:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är klart att högstadieeleverna Alice och Ahmed i Nyköping kommer att märka att kommunen drar åt svångremmen. Det gäller även hemtjänsttagarna Anna-Lena och Anders. Frågan är hur mycket.

2023 skulle vara ett svårt år. Det var bedömningen för hela Kommun- och Regionsverige. Många kommuner landade ändå på ett överskott för 2023. Men 2024 beräknades bli ännu svårare. 

Det fanns alltså förvarningar om läget.

Förra året ökade kostnaderna för landets kommuner med cirka 10 procent. Det är mycket. Kommunsektorn räddades ekonomiskt ifjol av så många jobbade – trots mer osäkra tider. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, Sveriges kommuner och regioner, har noterat att arbetsgivarna agerande annorlunda än normalt vid en lågkonjunktur. Färre än fruktat blev av med jobbet. Hur länge håller det? 

Varningsflagg har rests för stigande arbetslöshet under 2024. Fler blir långtidsarbetslösa och ungdomsarbetslösheten stiger. Just arbetslösa unga är ett extra stort problem i Sörmland. Bara Gävleborg hade en högre ungdomsarbetslöshet än Sörmland förra året. Det slår mot skatteintäkterna.

De höjda generella statsbidrag som finansminister Elisabeth Svantesson (M) lyfte i statsbudgeten – sju miljarder till kommunsektorn plus en halv miljard till i vårändringsbudgeten – räddar inte kommuner som Nyköping från hårda tag.

När arbetsmarknaden försvagas och inflationen pressar på, blir det svårt. Men att prognoserna för skolan och omsorgen i Nyköping skulle förändras så kraftigt, det verkar ingen ha haft beredskap för. Missbedömningen är uppenbar. Det stressar – långt in i kommunhuset. 

Om skolan och äldreomsorgen sargas på kvalitet får också effekter. Med stora, hotande underskott i de största verksamheterna räcker det inte att försöka bromsa hårt där. Kommundirektören Mats Pettersson meddelar via kommunens hemsida att all verksamhet lär behöva ses över, beroende på hur skolan och omsorgen kan skära ned

Det lär bli fler beska besked.

Det är inte heller ofta som Nyköpings kommun öppet varnar för att behöva varsla anställda, men personalminskningar är nu del av det som görs. På onsdagen lades ett varsel om 24 tjänster inom grundskolan.

De styrande Socialdemokraterna och Moderaterna hade budgeterat för ett överskott på cirka 160 miljoner. Det beräknas bli till ett underskott på 76 miljoner. Tidiga prognoser har ofta mörkare framtidsbilder än vad grundbudgeten ger sken av. Is i magen är ofta vettigt, men storleken på svängningen har satt ett starkt avtryck hos de ansvariga. 

"Oroväckande mycket", säger Moderaternas kommunalråd Ahmad Eid. Att det svängt så mycket är "lite förvånande", säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S). Man kan fråga sig om det är en realistisk budget, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Carina Wallin (S) om sin del av saken. 

Ordvalen må variera, men krisen har slagit till – och det är klart att det är oroväckande.