Striderna är inte över om nya kraftledningar

Staten ska inte medvetet skapa förlorare. En ny ordning för kraftledningar måste göra nyttan tydlig också för markägare och närboende.

Kraftledningar har en given negativ inverkan på jord, skog och naturvärden som inte kan brukas, växa eller utvecklas. I dessa marker bor och jobbar också folk.

Kraftledningar har en given negativ inverkan på jord, skog och naturvärden som inte kan brukas, växa eller utvecklas. I dessa marker bor och jobbar också folk.

Foto: Jens Alvin

Ledare2024-01-30 11:50
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Överklagandeprocessen har nått sin gräns i Sverige. Turerna kring kraftledningen mellan Hedenlunda i Flens kommun och Oxelösund är klara. tills vidare. Det blir i huvudsak en luftledning. Vattenfall Eldistribution vill att slutsatserna ska bli tll ett mönster för alla framtida byggen i landet. Det är den ena partens önskan, ingen färdig sanning. 

En regering och riksdag har i uppdrag att värna båda parters intressen, inte bara de statsägda bolagens eller den tunga industrins. 

Det handlar självklart om jobb, många jobb - och anställningarna vid SSAB är en stor ekonomisk plusfaktor i den här regionen sedan decennier tillbaka. Men jorden, skogen, naturvärden och landsbygdsföretagande ger också jobb. Det ger kraft till vårt län, kommunerna och utgör mångas vardag. 

Nya kraftledningar behöver dras på ett sätt där de gör minsta möjliga skada på andras värden, hem och försörjning. Att göra luftledning till praxis är förhastat. Teknikutvecklingen fortsätter. Hur vi transporterar kraft i framtiden och från vilka kraftkällor är inte givet. Att bygga in sig i sådant som blir dyrt och ineffektivt när tekniken och behoven förändras, det är kapitalförstöring. SSAB:s omställning kan ju också komma att stärkas med kraftledningar under vattnet, från havet och in.

SSAB måste få den kraft som krävs för omställningen, men tro inte att detta blir utan stora konsekvenser i övrigt. Jobb förändras, påverkas, de tillkommer eller försvinner. Vägen bort från stora fossila utsläpp är absolut nödvändig, men det blir tyvärr inte smärtfritt. 

Att påpeka detta vinner populistiska priser. Det är svårsmält, men de flesta förstår att radikala förändringar aldrig har garantier för vad som inte påverkas. Oavsett bransch. Vi är bara i början av detta. Som stor lokal arbetsgivare har SSAB ett stort ansvar att ta.

Kraftledningar har en given negativ inverkan på jord, skog och naturvärden som inte kan brukas, växa eller utvecklas. I dessa marker bor och jobbar också folk. 

Vi har tydligt lyft på ledarplats att ersättningsfrågan måste ses över. Staten ska inte medvetet skapa förlorare, vare sig det är markägare eller närboende längs kraftledningsgatorna. Kompensationen måste förbättras, helst med en ersättning som fortgår över tid och där marken återgår till brukaren när ledningen inte längre gör nytta. 

undefined
"En regering som säger att man står människorna på landsbygdens sida i valrörelsen måste göra det också i praktiken", manar den lokala riksdagsledamoten Martina Johansson (C). Det måste bli verkstad av detta.

Det kräver en regering som förstår detta. Är det så? Inte så här långt. 

"En regering som säger att man står människorna på landsbygdens sida i valrörelsen måste göra det också i praktiken", manar den lokala riksdagsledamoten Martina Johansson (C). Andra partier är tysta.

De föregående S-styrda regeringarna gjorde inte mycket för att göra kraftledningsprocesserna vettigare. Det nuvarande regeringsunderlaget har möjlighet att göra skillnad. Ansvaret finns hos Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. 

Är omsorgen om landsbygden bara ord, eller finns här ett fotfäste i den verkligheten?