Utan förare rör sig inte Mälartågen

Även lokförare kan närrekryteras.

Lokförare är ett bristyrke som yrkeshögskolan kan råda bot på.

Lokförare är ett bristyrke som yrkeshögskolan kan råda bot på.

Foto: Olof Jonmyren

Ledare2023-01-24 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det ska bli en lokförarutbildning i Eskilstuna inom ramen för yrkeshögskolan. Faktum är att detta är ett exempel på det som brukar anföras som yrkeshögskolans styrka: att lokal brist på specifik kompetens ska kunna motverkas med rimligt korta ledtider.

2021 examinerades nästan 20 000 personer från yh-utbildningar i landet, men tyvärr var examensgraden (andelen som klarade utbildning) 69,7 procent, enligt SCB:s statistik den lägsta siffran sedan 2011. Ingen glädje utan grumligheter.

Brist på lokförare har varit ett av de uttalade problem som Mälartrafiks anlitade operatör MTR har dragits med. Det har bidragit till de omfattande bristerna och bräckligheterna inom tågtrafiken i Mälardalen, inklusive Sörmland. Utan förare står tågen stilla. 

Utbildningen är på 220 yrkeshögskolepoäng, det vill säga cirka ett år. Det finns ett flertal utbildningsplatser utöver Eskilstuna. Hösten 2024 ska de första eleverna vara klara där. I dag är det i princip så att alla som går ut också får jobb som lokförare – om de vill. 

Tågoperatörerna dras inte bara med förarbrist, här spökar även kritik mot arbetsmiljön. Löser man inte det ena så löser man inte det andra. Det hänger ihop.

Bakom Eskilstunautbildningen står MTR Nordic. Tanken i detta är förstås att kompetensförsörja i första hand MTR:s egen trafik. Även SJ har satsat på att utbilda nya lokförare

Det är viktigt att notera att det här inte är utbildningar som bara är till för ett specifikt bolag. De nybakade lokförarna från yrkeshögskolan har möjlighet att välja arbetsgivare – precis som alla vi andra. Det är klokt, för Mälardalsregionernas val av MTR som operatör är inte ett säkert val för Sverige. MTR har stark koppling till diktaturen Kina och den kinesiska regimen via Hongkong. Det avtalet bör förstås omprövas så snart som möjligt.