Skärgården blir en byggarbetsplats under flera år

Insändarskribenten påpekar att skärgården kommer att bli en stor byggarbetsplats under flera år om vindkraftparken vid Långgrund blir verklighet.

Insändarskribenten påpekar att skärgården kommer att bli en stor byggarbetsplats under flera år om vindkraftparken vid Långgrund blir verklighet.

Foto: Iberdrola

Insändare2023-09-12 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svea vinds projektledare Per Edström bedriver ett intensivt lobbyarbete med att sprida partisk information om Långgrund genom bland annat tiotals artiklar och insändare i SN – och ett intensivt uppvaktande av politiker. Till råga på allt beställer man och betalar för opinionsundersökningar som är starkt vinklade för att få de svar man vill ha. För att ytterligare påverka politikerna i slutskedet av processen så ”kryddas” projektet med en ”bygdepeng” som kommunerna utlovas, vilket närmast är att likna vid en muta.

Vi uppmanar alla politiker som ska fatta beslut att tänka sig för ordentligt. Konsekvenserna för djur- och naturliv och för kommande generationer är stora. Vill vi ha ett 288 kvadratkilometer havsbaserat industriområde i ett tämligen orört skärgårdsområde och 167 blinkande ”Eiffeltorn” (över 300 meter höga)? Lillgrund i Öresund som Svea vind ofta hänvisar till är bråkdelen så stort med torn som är drygt 100 meter höga. Även ett nedbantat projekt är gigantiskt. Konsekvenserna blir en jättelik byggarbetsplats under ett antal år med stora pråmar och lyftkranar med mera. Ofattbara mängder byggmaterial ska fraktas. Oklart vilken påverkan detta ”våld” på natur- och djurliv har. Efter livslängdens slut ska nedmontering ske, vilket också det är en komplicerad process – och hur säkerställs finansieringen? 

Vi är inte emot vindkraft som komplement till andra energikällor. Problemet är att Långgrund är lokaliserat alldeles för nära kusten i ett unikt skärgårdsområde.