Gästhamnens problem är politikens ansvar

Nyköpings gästhamn har så dåligt rykte att kommunen behövde garantera entreprenören intäkter som motsvarar dubbelt så många gästnätter som hamnen hade ifjol. Det var kommunledningens besked i fullmäktige.

Alternativet till att kompensera entreprenören på förhand var att hålla gästhamnen stängd hela sommaren, meddelade ansvariga nämndordföranden Tommy Jonsson (M).

Alternativet till att kompensera entreprenören på förhand var att hålla gästhamnen stängd hela sommaren, meddelade ansvariga nämndordföranden Tommy Jonsson (M).

Foto: Olof Jonmyren

Ledare2024-05-17 06:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Vi har skrivit om gästhamnsavtalet på ledarplats nyligen – och Centerpartiet har frågat om entreprenörsavtalet är förenligt med lagens krav. Därför kom frågan upp på fullmäktige. Beskedet från Socialdemokraterna och Moderaterna är att hamnens dåliga rykte gjorde läget dyrköpt för skattebetalarna.

Alternativet var att hålla gästhamnen stängd hela sommaren, meddelade ansvariga nämndordföranden Tommy Jonsson (M). Ord och inga visor – och en sågning av både den tidigare entreprenören och det som kommunens egen drift fick till under sommaren 2023. Men kom ihåg att i detta också finns pandemiårens kraftiga begränsningar. Minns också att kommunens personal ifjol öppet talade om sin ovana att hantera uppdraget. Det var semestertider och ont om folk. En besökare från Polen funderade i SN på om gästhamnen var bankrutt. 

Ett sådant ansikte utåt mot vattenburna gäster är förstås allt annat än en tillgång för Nyköping. 

Kommunen, alltså skattebetalarna, garanterar nu 700 000 kronor i intäkter – motsvarande dubbelt så många gästnätter som hamnen hade ifjol. Kommunen fixar också gräsklippning, vatten och flagghantering. 

Den politiska självkritiken var obefintlig från talarstolen. Moderaterna kan förvisso hänvisa till att man bara har styrt sedan valet 2022. Socialdemokraterna har däremot kontinuerligt suttit vid makten i kommunen sedan 2010. Andra partier har bara kommit och gått.

När det pekas finger är det rimligt att börja med det politiska ansvaret för hanteringen över tid. Det blev inte bara så här, man har låtit det bli så. Kom också ihåg de valhänta turerna kring sjömacken.

I fullmäktigedebatten återkom den styrande majoriteten till att hamnen är en del av en större lösning för hela det framtida hamnområdet. I Utveckling Stadsfjärden finns även planer för att få till nya ställplatser och ökade ytor för evenemang och konserter. Dessutom ingår den evigt återkommande frågan om ett kallbadhus, som del i en ”ny stadspark”. Därför är förutsättningarna för gästhamnen begränsade och därför blev det ett entreprenörsavtal på ett år, enligt kommunledningen.

Eftersom det bara fanns en villig privat aktör blev kommunen och skattebetalarna tvungna att punga upp. Den förklaringen gav S och M till att avtalet suddar ut den kommersiella risken. Det beskrevs som kompensation för dåligt rykte, men det är samma sak. 

Är det verkligen rätt att göra så här? Nej, men den saken har inte prövats juridiskt. Kommunledningens svar är att det är rätt för att avtalet nu har vunnit laga kraft. Så kan man ju resonera – om man vill slippa tala om principer.