Låt sjöbodarna bli del av något riktigt fint

Sjöbodarna i Oxelösund blir kvar, men nu börjar det viktiga. Gör området till en helhet värd att uppleva.

Gör området runt sjöbodarna till en helhet värd att uppleva.

Gör området runt sjöbodarna till en helhet värd att uppleva.

Foto: Joakim Öhman, Ohman Media AB

Ledare2024-04-23 11:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Opinionsbildning ger resultat. Det är ett värdefullt besked från de fyra styrande partierna i Oxelösund att sjöbodarna vid Femörekanalen blir kvar. Därmed är det första steget i att hantera detta på ett konstruktivt sätt taget.

Det är också bra att kommunen håller fast vid beskedet att stärka kajkanten. För det är inte bara i Oxelösund som mötespunkterna mellan havet och bebyggda strandmiljöer behöver underhållas och säkras för framtiden. Klimatförändringar måste tas höjd för. 

Beskedet om sjöbodarna är en framgång för alla som har kämpat för att bevara dessa på platsen. Vi har sett i det i den här tidningens debatt- och insändarspalter under flera år. Den opinionen har varit tydlig också i den dialog som kommunen nu hänvisar till. Det hade varit dumt att inte lyssna.

Rent politiskt gjorde det skillnad att Centerpartiet aktivt lyfte frågan för sex år sedan och har gett den ett tydligt utrymme också i de folkvaldas skara. Det här är inte bara en fråga om att bevara något, det handlar om hur vi kan utveckla med känsla för de värden som är intimt förknippade med olika platser. Den som driver på för att utveckla det långsiktigt hållbara, en absolut nödvändighet i vår tid, behöver omfamna nyttan med att förändra med omsorg om det som har varit. 

Röj bort allt det gamla och gör något nytt, det är inte alltid svaret för att nå en god utveckling, även om det kan framstå som bekvämt och enklare att göra från en planeringshorisont.

undefined
Förändra med omsorg om det som har varit.

Nästa steg blir att visa att beskedet om sjöbodarnas placering är hållbart över tid. Det är viktigt att det inte följer åtgärder som direkt eller indirekt aktivt försvårar för de som arrenderar bodar och båtplatser. 

Hanteringen av arrenden kommer också att visa hur kommunen ser på bodarna och framtiden. Hur kommunen också hanterar planen för att utveckla det näraliggande parkområdet som nu definieras som ”i anslutning till sjöbodarna”, det spelar också roll. Några snygga informationsskyltar I parkmiljön om Oxelösunds marina historia vore utmärkt för såväl invånare som besökare. 

Kommunen lovar också att de som har haft sin båt på upplagd på platsen ska erbjudas en ny plats "inom kort". Det är viktigt att det blir en konstruktiv ordning och inte något som får folk att känna sig undanskuffade.

Idealiskt sett blir det här området något som känns fräscht och välkomnande, men samtidigt bär de minnen och värden som har präglat det sjönära i Oxelösunds historia. Om vi vårdar våra vatten och vattennära miljöer rätt är det något som gör livet bättre också i framtiden.